Bambang SetiawanNama: Bambang Setyawan S.S

Nama Bambang Setaiawan

Tempat/Tanggal Lahir: Klaten; 03 April 1985

Alamat: komp Telaga Kahuripan,Parung,Bogor

Pendidikan Terakhir: S-1 Bahasa Inggris,STIBA

Pengalaman Kerja: SMA Yadika 7 (2004 - 2010)

                                      SMA Yadika Limo (2010-2013)

                                      Tentor SMP & SMA di bimbel Sancil

                                      (2010-2014)

                                      Supervisor Guru Bhs Inggris di PT      

                                      Diwan Anugerah (2013-2015)

                                      Pengajar Di Enter ( English Center)

                                      (2017-2020)

Kualifikasi:  Aktif Berbahasa Inggris baik lisan maupun tertulis.

Pages